Beta – lagring och urval

Betorna tas upp sent på hösten. Mangold kan milda vintrar övervintra i jorden. Man täcker då över dem med blad, gräs eller halm. Rötter lagras bäst frostfritt i sand eller blandning av sand och torv. Om man har en jordkällare med lagom fukthalt kan de hängas upp i jutesäck. Ett annat sätt övervintra rötter är att gräva ner dem i marken i en stuka och täcka över med tjockt lager spån eller strö eller annat material som isolerar.

Rötter som inte har rätt form eller har stort bladfäste gallras bort. Former på samma beta kan dock variera så ta bort de som avviker mest.

Rötter av rödbeta. Foto: Börje Borgström.
Rötter av rödbeta. Foto: Börje Borgström.

Blasten vrids eller klipps av, ca 4-5 cm över bladfästet. Var försiktig så inte tillväxtpunkten skadas. Bilden nedan visar lagringsfärdiga mangoldplantor.

Mangoldplantor för lagring. Foto: Börje Borgström.
Mangoldplantor för lagring. Foto: Börje Borgström.

Betor är känsliga för inavel. För att få en bra pollinering och säkerställa sortens fortlevnad bör man fröodla på minst 10 rötter. Därför bör man helst lagra många fler eftersom det ibland dör rötter under vintern.

Ibland går det inte att få ihop så många rötter. Det kan bero på att man har få frön och det är värt att rädda en sort. Då kan man ändå sätta ut de rötter man har. Minimum är dock minst 5 rötter.

Föregående: Sådd Nästa: Utplantering och plantutveckling

Sådd -> Lagring och planturval -> Utplantering och plantutveckling -> Fröskörd och förvaring