Beställ Frö för framtiden

Föreningen Sesams handbok i fröuppförökning Frö för framtiden beställs direkt från föreningen. Överskottet av försäljningen går till föreningens verksamhet. Leveranstiden kan uppgå till 3 veckor. Som ny medlem får du boken, då behöver du inte beställa.
 

Så här beställer du:
Sätt in 165 kr på Sesams plusgirokonto 17 89 98-1. Uppge namn och adress dit boken skall skickas. Kostnaden är inklusive frakt.

Om uppgifterna inte får plats i bankens meddelanderuta, uppge din epost-adress. Skicka därefter e-post med namn och adress till foreningensesam(@)gmail.com.

Vill du beställa många böcker skicka en förfrågan till samma adress.