Genbanker och institutioner mm

Nordiskt genresurscenter
Genbanken för nordiska fröförökade kulturväxter och potatis

POM
Programmet för odlad mångfald med inventeringar och nationell genbank för vegetativt förökat material

Genresursarbete i Danmark

Genresursarbete i Finland

Bevarandesorter
Jordbruksverkets sida om vilka sorter som är tillåtna att saluföra utsäde av som bevarandesorter

Amatörsorter
Jordbruksverkets sida om vilka sorter som är tillåtna att saluföra utsäde av som amatörsorter

EUs gemensamma sortlista

Vavilovinstitutet
Genbanken i ST Petersburg

Gatersleben
Genbank i Leipzig

Global Seed Vault
Frölagret i Svalbard för alla världens länder

Växtgenetiska fördraget
som antagits av FAO

CGRFA
Genetiska resurser i FAO