Bli medlem

Är du intresserad av fröodling och många sorter av främst köksväxter är Sesam föreningen för dig.

Detta ingår i medlemskapet

 • Frö för framtiden, en bok för dig som vill odla egna frön
 • Sex nummer av SesamNytt per kalenderår
  I årets första nummer, Årsboken, erbjuder medlemmarna överskottet från sina fröodlingar. Antalet erbjudande och sorter är mycket omfattande. I övriga nummer finns reportage från medlemmarnas odlingar, odlingstips och annan föreningsinformation.
 • Möjlighet att skaffa ett frösåll.

Utbildningar och träffar

Föreningen centralt bedriver inte regelbundna aktiviteter, men kan ibland ha utbildningar och träffar. Det stora mötet för alla medlemmar är årsmötet som föreningen strävar efter att ha i olika delar av landet där medlemmar finns. Årsmötet brukar, utöver förhandlingarna, innehålla någon föreläsning eller annan aktivitet samt fröbyte och social samvaro. Lokalgrupperna erbjuder lokala träffar. Fröodlingskurser hålls på olika platser i landet. Håll utkik i SesamNytt och på webben var det finns någon aktivitet på gång.

Föreningens stadgar och hantering av medlemsuppgifterna

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften gäller under det verksamhetsår den erlagts. Verksamhetsåret startar den 1/10 och avslutas kommande år den 30/9. Om medlemsavgift avseende nytt medlemskap betalas efter den 1 juli gäller det för verksamhetsåret som kommer.

 • Ordinarie medlem med adress i Sverige:
  Endast fysiska personer kan bli ordinarie medlemmar.
  Avgiften är 200 kr för det första året och 150 kr för följande år. Den betalas på plusgiro 17 89 98-1. Du kan även betala via swish 123 113 11 19.
 • Familjmedlem:
  Är ni flera i familjen går det att ansöka om familjemedlemskap för 30 kr. Trycksakerna blir då gemensamma.
 • Ordinarie medlem med adress utanför Sverige:
  Avgiften är 250 kr för det första året och 200 kr för följande år.
  Du kan betala med IBAN: SE97 9500 0099 6026 0178 9981, BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS.
 • Stödmedlem:
  Ett företag eller en organisation kan bli stödmedlem. Stödmedlemmar får fyra nummer av SesamNytt per år. Årsboken med medlemsmatrikeln och Oktobernumret där medlemmar får möjlighet att erbjuda frö skickas inte till stödmedlemmar. Det innebär att stödmedlemmar varken kan erbjuda eller beställa frö. Läs gärna i stadgarna vad som gäller.

Bli medlem

Fyll i nedanstående formulär och klicka på Skicka. Därefter betalar du medlemsavgiften. Sedan postas välkomstpaketen i omgångar så det kan dröja flera veckor innan du får välkomstpaketet, beroende på att vi jobbar ideellt. Vi skickar inte någon bekräftelse på inbetalat belopp.

Är du ny familjemedlem, skriv till medlem@foreningensesam.se och ange ditt namn och medlemsnummer för den du delar hushåll med.

Frågor om medlemskap skickas till medlem@foreningensesam.se.

Efter att du har betalat medlemsavgiften får du vårt välkomstpaket om några veckor.