Bli medlem

Är du intresserad av fröodling och många sorter av främst köksväxter är Sesam föreningen för dig. Som ny medlem får du boken om fröodling.

I medlemskapet ingår också sex nummer per kalendarår av SesamNytt. I årets första nummer erbjuder medlemmarna överskottet från sina fröodlingar. Antalet erbjudande och sorter är mycket omfattande. I övriga nummer finns reportage från medlemmarnas odlingar, odlingstips och annan information.

Föreningen centralt bedriver inte regelbundna aktiviteter men kan ibland ha utbildningar och träffar. Det stora mötet för alla medlemmar är årsmötet som föreningen strävar efter att ha i olika delar av landet där medlemmar finns. Årsmötet brukar utöver förhandlingarna innehålla någon föreläsning eller annan aktivitet samt fröbyte och social samvaro. Lokalgrupperna erbjuder möjlighet till mer lokala träffar och håller ibland fröodlingskurser på eget initiativ. Håll utkik i SesamNytt och på webben om det finns någon aktivitet på gång.

Medlemsavgiften är det första året 200 kr och de följande åren 150 kr och betalas på plusgiro 17 89 98-1. Är ni flera i familjen går det att ansöka om familjemedlemskap för 30 kr. Trycksakerna blir då gemensamma.

Skriv ditt namn och adress och att du är ny medlem. Är du ny familjemedlem anger du ditt namn och medlemsnummer för den du delar hushåll med.

Om du bor utanför Sverige är medlemsavgiften 250 kr det första året och 200 kr de följande åren. Du kan betala med IBAN: SE97 9500 0099 6026 0178 9981, BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS.

Du kan även betala via swish 123 113 11 19. Är du ny medlem så skriv ”ny medlem”. Skicka sedan din adress till medlem@foreningensesam.se eftersom adressen inte ryms i meddelanderutan. Glöm inte att koppla meddelandet till telefonnumret som du skickade betalningen ifrån.

Medlemsavgiften gäller under det verksamhetsår den erlagts. Verksamhetsåret startar den 1/10 och avslutas kommande år den 30/9. Om medlemsavgift avseende nytt medlemskap betalas efter den 1 juli gäller det för verksamhetsåret som kommer.

Vanligtvis uppdateras medlemsregistret varje lördag. Sedan postas välkomstpaketen i omgångar så det kan dröja ett par veckor efter det.