Vanliga frågor om Sesam

Hur går fröbeställningar till?
Årsboken med fröerbjudanden skickas ut till medlemmarna i månadsskiftet januari-februari. Där beskrivs i detalj hur man gör. Sammanfattningsvis går det till såhär: du skickar en förfrågan till erbjudaren där det framgår ditt namn och medlemsnummer. Skicka även med tomma färdigvikta fröpåsar (märkta med namnet på sorten du önskar på respektive påse), lösa frimärken (du får överflödiga i retur) och ett svarskuvert med din adress på.

Hur många förfrågningar kan man göra till en person?
Du får skicka max 5 förfrågningar till samma erbjudare. Det kan också vara bra att skicka sin förfrågan till nr 2 eller 3 på listan, så att nr 1 inte alltid får så många.

Vad betalar jag för fröer?
Fröerna är gratis, men beställaren betalar porto.

Får jag erbjuda fröer?
I oktober får medlemmarna en uppmaning att skicka in nästa års fröerbjudanden. Blanketten ska skickas in senast den 10 november. Alla medlemmar får erbjuda frön.

Måste man testa grobarhet på fröna som man vill erbjuda?
Det är inget krav, men det kan vara bra om man är osäker på grobarhet eller om fröna är gamla. En beskrivning av hur man testar grobarhet finns i boken Frö för framtiden i slutet på kapitlet ”Torkning, tröskning, rensning och förvaring av frö”.

Mina fröer är kanske korspollinerade. Kan jag erbjuda dem ändå?
Det korta svaret är NEJ!

När hamnar Årsboken i brevlådan?
Årsboken med fröerbjudanden skickas ut till medlemmarna i månadsskiftet januari-februari.

Jag har inte fått senaste SesamNytt. Till vem vänder jag mig?
Skicka ett mejl till medlem@foreningensesam.se. Hit ska du också skicka din adressändring om du flyttar.