Beta – utplantering och plantutveckling

Betorna planteras ut tidigt på våren. För att skydda mot frost kan man täcka över med fiberduk. Plantera dem med bladfästet jäms med markytan i en grupp. Tänk på att fröställningarna kan bli omfångsrika så sätt dem med ca 30 cm:s mellanrum.

Utplantering av frörötter. Foto: Börje Borgström.
Utplantering av frörötter. Foto: Börje Borgström.

Efterhand som fröställningarna växer behöver de stöttas upp så de inte ramlar omkull.

Blommorna behöver stöd. Foto: Börje Borgström.
Blommorna behöver stöd. Foto: Börje Borgström.

Nedan visas hur blomman ser ut.

Blomma i närbild. Foto: Börje Borgström.
Blomma i närbild. Foto: Börje Borgström.

Föregående: Lagring och planturval Nästa: Fröskörd och förvaring

Sådd -> Lagring och planturval -> Utplantering och plantutveckling -> Fröskörd och förvaring