Bevarande- och odlarorganisationer

Fritidsodlingens riksorganisation
Paraplyorganisation för många föreningar i Sverige

Föreningen Allkorn
odlar äldre spannmålssorter

Arche Noah
Bevarandeorganisation i Österrike

Seed Savers Exchange
Stor organisation i USA för bevarande av kulturväxtsorter

Garden Organic
Ekologiskt trädgårdssällskap i England som också arbetar med kulturväxtsorter

Maatiainen
Finsk motsvarighet till Sesam

Frösamlerne
Dansk motsvarighet till Sesam

KVANN
Norges motsvarighet till Sesam. En intresseorganisation för att främja odlad mångfald

Pro Specie Rara
Schweizisk bevarandeorganisation

Kokopelli
Fransk motsvarighet till Sesam men även en internationell organisation

Réseau Semences Paysannes
En fransk odlarorganisation

A SEED Europe
En internationell kampanjorganisation som arbetar med direkta aktiviteter för miljö och demokrati.

Bioversity International
Organisation som stödjer forskning om odlad mångfald

Community Seed Banks
Karta över Community Seed Banks i europa

European Agrobiodiversity Network
Andra länkar