Fröodlarboken: Frö för framtiden

Frö för framtiden andra upplagan

Vi i Föreningen Sesam vill sprida kunskapen om småskaligt uppförökande av köksväxtfrö. Därför erbjuder vi alla som är intresserade att köpa den nya handboken Frö för Framtiden. Går du med i föreningen så får du boken.

Boken är skriven av 13 erfarna fröodlare som på 223 sidor beskriver sina respektive specialområden.

Ur innehållet:

  • Frö – vad är det? 
  • Om planturval och plantantal
  • Korsningsrisker och isolationsmetoder 
  • Tröskning, torkning och förvaring av fröer 
  • Småskalig tröskning – ett lågprisalternativ 
  • Hur få liv i gamla fröer 
  • Förkulturer

Utöver detta finns 24 artpresentationer med både allmänna odlingsråd och hur man fröodlar arten. De flesta köksväxtarter som går att odla i Sverige ingår.

Beställ boken!