Fröodlarboken: Frö för framtiden

Vi i Föreningen Sesam vill sprida kunskapen om småskaligt uppförökande av köksväxtfrö. Därför erbjuder vi alla som är intresserade att köpa den nya handboken Frö för Framtiden. Går du med i föreningen så får du boken.

Boken är skriven av 13 erfarna fröodlare som på 223 sidor beskriver sina respektive specialområden.

Ur innehållet:
Frö – vad är det? 
Om planturval och plantantal
Korsningsrisker och isolationsmetoder 
Tröskning, torkning och förvaring av fröer 
Småskalig tröskning – ett lågprisalternativ 
Hur få liv i gamla fröer 
Förkulturer

Utöver detta finns 24 artpresentationer med både allmänna odlingsråd och hur man fröodlar arten. De flesta köksväxtarter som går att odla i Sverige ingår.

Bestall boken!