Praktiska exempel

Sesams fröodlarbok, Frö för framtiden är föreningens huvudkälla till kunskap om småskalig fröodling. Boken kan ibland behöva kompletteras med bilder. Därför kommer vi att efterhand lägga ut exempel på fröodling även på hemsidan. Idag finns exempel på betor, mangold, trädgårdssallat och ärter.

Beta och mangold Beta vulgaris

Trädgårdssallat Lactuca sativa

Ärter Pisum sativum