Böcker och rapporter

Gråärter, rovor – och den älskade kålroten
En ny bok författad av M1638
Kan beställas på Bokus eller Adlibris
Kulturarvsväxter för framtidens mångfald, en ny bok om kulturarvet bland våra vegetativt förökade växter.
Läs recension av M236
Kulturarvsväxter för framtidens mångfald, en ny bok om kulturarvet bland våra vegetativt förökade växter

Fler rapporter och böcker

Spannmål – Svenska lantsorter ger en bakgrundshistoria över spannmålsodlingen i Sverige, beskriver svenska lantsorter av spannmål som finns bevarade samt diskuterar vad de kan ha för betydelse i framtiden. Författad av M430.

”En kåhltäppa eij at räkna: Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem” är en avhandling om 1700-talets kålgårdar. Detta tidigare ganska outforskade område har nu blivit belyst av M558.

Karin Svenssons Examensarbeten inom Trädgårdsingenjörs-programmet, 2004: Trädgårdsärt och trädgårdsböna, Kartläggning av de i Sverige marknadsförda sorterna 1850 – 1970 (pdf)

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 har sammanställts av M307.

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.