Ålderman, gesäll

Ålderman

Natgurka-De-Sikkim. Foto: Rainer Hertel
Nätgurka ’De Sikkim’.
Foto: Rainer Hertel.

I den organiserade uppförökningen kallas de som ansvarar för uppförökningen för åldermän. Växtslagen är indelade i olika skrån som var och en leds av en ålderman.

Åldermannen sköter det administrativa arbetet med fördelning och utskick av frö inom sitt skrå. Fröna är av sorter som hålls i skråkistan, och som behöver föryngras, eller nyinkomna sorter som är intressanta att uppföröka och spara inom Sesam. Åldermannen tar sedan emot gesällens resultat i form av sortdokumentation och frö. Dessa frön skickas dels vidare till fröbanken och resten sparas i skråkistan som förvaras av åldermannen.

Åldermännen ger också råd om fröodling till gesäller och medlemmar och letar efter sorter som är bevarandevärda på genbanker, andra organisationer eller hos privatpersoner. Varje år brukar alla åldermännen träffas och diskutera gemensamma frågor.

Vill du få kontakt med åldermännen så finns kontaktuppgifter i Sesams medlemstidning.

Gurkblomma. Foto: Rainer Hertel.
Gurkblomma. Foto: Rainer Hertel.
'Arboga'. Foto: Agneta Börjeson.
’Arboga’. Foto: Agneta Börjeson.

Gesäll

Gesällen är den viktigaste kuggen i Sesams gemensamma bevarandearbete. Utan gesällerna så kan inte vår fröskatt i skråna uppdateras. Samtidigt kan gesällen ta del av fler spännande sorter än övriga medlemmar.

För att bli gesäll väljer du det växtslag du gillar att odla. Kontakta åldermannen i detta skrå för vidare instruktioner. Oftast behöver du göra ett litet prov innan du blir gesäll.

Spännande ärter från Dalarna. 'Biskopens', 'Sollerö', 'Rättvik' och Pelusk.
Foto: Agneta Magnusson.
Spännande ärter från Dalarna. ’Biskopens’, ’Sollerö’, ’Rättvik’ och Pelusk.
Foto: Agneta Magnusson.
En kronärt 'Rosacrone'. Foto: Agneta Börjeson.
En kronärt ’Rosacrone’. Foto: Agneta Börjeson.

Varje vår får du sedan en ny sort att fröodla. Du får en påse frö med ett sortnamn samt ett sortdokument du ska fylla i under säsongen. Sedan sår du och håller tummarna. Upp kommer plantor som du pysslar om, vattnar och gödslar och låter gå i frö. På senhösten kan du, om allt går väl, portionera frö i fröpåsar efter åldermannens instruktion och skickar dem tillbaka till åldermannen tillsammans med ifyllt sortdokument. Några frön får du lista i årsboken och dessutom får du en ny sort i ditt sortiment.

Om du odlar tvååringar, till exempel morötter, sker det här över två säsonger. På våren sår du på samma sätt som ovan. Första hösten lagrar du de rötter du tänkt fröodla på. Kommande vår planterar du ut de utvalda rötterna samt sår den nya sort du just fått av åldermannen. Den andra hösten skördas frö från första omgången och lagrar den andra osv.

Fröodling av Stensärt på 1920-talet. Örebro frö-, frukt- och blomsterhandel.
Fröodling av Stensärt på 1920-talet. Örebro frö-, frukt- och blomsterhandel.