Kurser

Kolla gärna med kursledaren på den orten du vill gå ifall det finns plats kvar.


Digital kurs i fröodling för medlemmar som lever och verkar i Region Jämtland Härjedalen – 27 april
Kursen vänder sig till dig som är medlem i Föreningen Sesam och primärt dig som lever/verkar i Jämtland-Härjedalen med omnejd. Du behöver också ha föreningens bok Frö för framtiden.

Detta är en grundkurs i fröodling, där du får lära dig att odla fram egna frön, undvika oönskade korsningar och ta tillvara de bästa fröna för vårt klimat.

Egen fröodling är viktig för att bevara den odlade mångfalden. Det finns många lantsorter och gamla lokala sorter som inte saluförs i handeln. Dessa sorter skulle inte överleva om inte odlare själva sparar frön och odlar dem år efter år. Dessutom är det spännande och roligt med fröodling. Man får följa en växt från frö till blomma och tillbaka till frö igen.
Du kommer att få ettåriga fröer som är lättare ”nybörjar-fröer” skickade till dig efter kursen.

Ledare:
Olle Johansson och Hildegard Nufer.

Vi ses, digitalt, två gånger under våren.
tisdag 27/4 och söndag16/5. Båda gångerna kl 18.30-20.00
Max tio personer!
Vi ses på plattformen Zoom. Länk och instruktioner skickas till din mejladress.

En fysisk återträff i Östersund planeras till september/oktober (Så det är bra om du kan tänka dig att resa till Östersund för detta). Då kommer vi att tröska och ta tillvara de fröer vi odlat under sommaren. Mer info under vårens träffar.

Anmälan: https://www.sv.se/jamtland eller ring 063 123400

Är du inte medlem?
Är du ny medlem men du har inte boken?
Vi planerar för en ytterligare fröodlingskurs i höst. Då är du som inte är medlem samt är ny medlem (utan bok) välkommen!


Föreningen Sesam erbjuder grundläggande kurser i fröodling där du lär dig att odla fram egna frön, undvika oönskade korsningar och ta tillvara de bästa fröna för vårt klimat. Samtidigt vill vi förstås förmedla glädjen med att ta fram egna frön.

Fröodlingskurser hålls årligen på flera platser runt om i Sverige. Det kan vara tvådagarskurser (en dag på våren, en uppföljning på hösten) eller studiecirklar med flera kortare träffar t ex kvällstid. Vi samarbetar ofta med något studieförbund eller någon annan odlarorganisation.

Hör gärna av dig till kursansvarig hildegard.nufer@gmail.com om du har önskemål om en fröodlingskurs på ditt ställe.

Även du med erfarenhet i fröodling som kan tänka dig att hålla i en kurs/studiecirkel är välkommen att höra av dig.

Foto: Rainer Hertel