Främmande och invasiva arter

Denna sida kompletterar artikeln om främmande arter i SesamNytt 4, 2016.

NOBANIS, databasen för främmande arter

På Havs- och vattenmyndighetens sida om regelverket om främmande arter hittar man EUs förordning och de idag listade arterna

Tidningen Biodiverse Nr 2 2016 är ett temanummer om främmande arter

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket huvudansvar för frågor om främmande arter och där finns mycket information att hämta

ArtDatabanken har en sida som förklarar NOBANIS och som också innehåller andra relevanta länkar.