Skaffa ett frösåll

Ett frösåll underlättar frörensningen. I varje sats ingår åtta metallnät med olika maskvidder. Näten är rostfria och 20×20 cm stora.

Med näten får du en byggbeskrivning som förklarar hur du själv snickrar ramarna samt vad det är för material du behöver. Här finns en instruktionsvideo från M2735.

En sats plus byggbeskrivning kostar 230 kr inklusive porto.
Betala in till Sesams konto, plusgiro 17 89 98-1, ange medlemsnummer samt att det gäller såll.

Om du vill fråga något, hämta eller beställa mer såll kontakta Kristina Björklund M1161, kristina@bet.se.