Om Sesam

Föreningen Sesam är en ideell förening som verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar. Vi vänder oss i första hand till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter. Egen fröodling är ett säkert sätt att bevara gamla favoritsorter även om de försvinner ur handeln. Föreningens arbete sker dels genom vad varje medlem fröodlar men också genom en organiserad uppförökning.

Fröodling på Åsens by. Foto: Agneta Börjeson.
Fröodling på Åsens by. Foto: Agneta Börjeson.

Föreningen sprider kunskap om fröodling genom kurser och föredrag, i egen regi eller tillsammans med friluftsmuséer, föreningar och andra institutioner. Som medlem kan du också få råd och tips av åldermännen och andra medlemmar, via Sesambladet eller mejlkontakter.

Vi har kontakter med genbanker, andra bevarandeorganisationer och fröfirmor över hela världen för utbyte av fröer. Vi vill också ha kontakt med lokala sammanslutningar och enskilda personer som bevarat gamla sorter i odling.

Föreningen Sesam är en fristående organisation och är inte knuten till någon myndighet, institution eller företag. Medlemmarna finns spridda över hela Sverige.

Sesam är medlem i Fritidsodlingens riksorganisation, FOR.