Så arbetar vi

Säfstaholm vitkål. Foto Agneta Börjeson
Säfstaholm vitkål. Foto: Agneta Börjeson.

Föreningen Sesams arbete har två inriktningar. Dels är det arbetet som varje enskild medlem gör när den fröodlar. Det är upp till var och en att hitta den sort som passar och som man tycker är odlingsvärd. Sedan kan man dela med sig av det överskott av fröer som blir.

Den andra delen utgörs av den mer organiserade uppförökningen. Denna består av Sesams fröbank med fröregister samt en skråorganisation med åldermän och gesäller. Fröodling är ett hantverk och därför har Sesam lånat beteckningarna från det gamla skråväsendet där varje växtslag motsvaras av ett skrå.

Fröodling av Säfstaholm på 1920-talet. Örebro frö-, frukt- och blomsterhandel
Fröodling av Säfstaholm på 1920-talet. Örebro frö-, frukt- och blomsterhandel.

Det vi odlar behöver inte vara av äldre sorter. Det är mångfalden av sorter som är viktigt och därför har alla sorter ett värde om de går att fröföröka eller uppföröka genom delning eller knölar. I den organiserade uppförökningen är de äldre sorterna däremot prioriterade eftersom det kanske bara är inom Sesam dessa sorter finns i odling.

Rotstockar av Säfstaholm planteras. Foto Agneta Börjeson
Rotstockar av Säfstaholm planteras.
Foto: Agneta Börjeson.
Säfstaholm blommar. Foto Agneta Börjeson
Säfstaholm blommar.
Foto: Agneta Börjeson.