Styrelsen

Ordförande Florian Maindl
Vice ordförande Lena Ansebo
Kassör Lotta Sjöberg
Informationssekreterare Börje Borgström
Sekreterare Maria Nygren
Ledamot Hildegard Nufer
Ledamot Jasmine Waara