Styrelsen

Ordförande Florian Maindl
Vice-Ordförande Lena Ansebo
Kassör Candice Martin
Informationssekreterare Börje Borgström
Sekreterare Katarina Roos
Vice sekreterare Lotta Sjöberg
Ledamot Hildegard Nufer