Styrelsen

Ordförande Florian Maindl
Vice ordförande Lena Ansebo
Kassör Candice Martin
Informationssekreterare Börje Borgström
Sekreterare Maria Nygren
Vice sekreterare Lotta Sjöberg
Ledamot Hildegard Nufer