Rikare Trädgård

Målet med projektet Rikare Trädgård är att öka kunskapen hos allmänhet och trädgårdsodlare om betydelsen av biologisk mångfald och hur denna kan gynnas i trädgården. Läs mer!

EU enkät för hobbyodlare

EU-kommissionen vill veta mer om fritidsodling inom EU för att få ett bättre beslutsunderlag för framtida lagstiftning gällande fröer och växtmaterial.

Viktigt att vi är många som svarar. Det bör ta ungefär 10 minuter att slutföra undersökningen. Gå till länken till undersökningen.

INSTÄLLD: Årsmöte den 7 november i Karlskoga

Tyvärr har vi fått ställa in årsmötet den 7 november med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut. En ny kallelse skickas i vinternumret av SesamNytt. Vi planerar att hålla mötet via Zoom den 23 januari. Inga motioner hade skickats inför mötet.


Föreningen Sesam håller årsmötet lördag den 7 november kl 12 i Karlskoga.

P.g.a. coronan kommer mötet även att ske digitalt med hjälp av ZOOM. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 15:30.
Anmäl dig, helst med medlemsnummer, till det digitala mötet, medlem@foreningensesam.se, senast den 4 november. Innan mötet kommer du att få ett mejl med en länk att trycka på.

Plats: Karlskoga Folkhögskola, Rektor Lindholms väg 1, Karlskoga

Program:
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Presentation och visning
15.00 – 15.30 Fika
15.30 – 16.30 Årsmötesförhandlingar
16.30 – 17.30 Byte av fröer och odlingserfarenheter

Prel. 20.00 Middag i avskild del med eget kök på Karlskoga Folkhögskola.
Föreningen Sesam bjuder på lunch och fika. Kvällens middag bekostas av var och en som deltar.
Resa och logi: Resa och eventuellt boende ordnas av var och en. Det brukar vara en god idé att boka boende i god tid. För bokning av boende på Karlskoga Folkhögskola, kontakta gustaf.hult@karlskogafhs.se.

Anmälan och frågor ställs till Candi Martin, candi@landbo.se, 070-894 8135.
Anmäl er, helst via e-post, senast måndagen den 26 oktober!

SesamNytt Höst 2020

SesamNytt Höst 2020 har kommit.

Om du som är medlem inte har fått den ännu, skriv till medlem@foreningensesam.se.

Lista dina fröer inför nästa års årsbok!

Här är det digitala dokumentet som du kan använda för att lista dina fröer inför nästa års årsbok. Skicka in senast den 10 november, så att årsboken blir klar i god tid. Kom ihåg att fylla i din medlemsnummer!

När du öppnar det digitala dokumentet i Adobe Acrobat Reader, gå till Signera – Fyll i och signera i menyn.

Om du har svårt att använda pdf-dokumentet, går det bra att använda Word-versionen.

Om du vill söka i årets utbud, titta i Årsboken 2020.