17 nya arter på EU:s förteckning över invasiva främmande arter

EU har den 25 juli fattat beslut om att lägga till 17 nya arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Sedan tidigare finns 49 arter på EU-förteckningen. Denna uppdaterade förteckningen träder i kraft den 15 augusti 2019 och från och med detta datum är det inte tillåtet att sälja, byta odla, föda upp, transportera […]

Lokala träffar

Det tillkommer lokala träffar då och då. Senast anmäld är i Sörmland lördagen den 7 september. Läs mer.

Nytt på webbplatsen

Nytt på Böcker och Rapporter: Karin Svenssons Examensarbeten inom Trädgårdsingenjörs-programmet, 2004: Trädgårdsärt och trädgårdsböna, Kartläggning av de i Sverige marknadsförda sorterna 1850 – 1970 (pdf)

Bli medlem

Den som betalar medlemsavgift före 1/7 skall få årets nummer av SesamNytt; den som kommer som ny medlem 1/7 eller senare får nästkommande nummer och räknas som medlem för det kommande året och skall alltså inte betala någon ny medlemsavgift. Läs mer.

Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv

Den femte mars 2019 arrangerades ett öppet forum med titeln ”Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv” på KSLA i Stockholm. Nu finns diskussionerna från forumet samlade i en rapport. Läs nyheten på SLU, https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/5/rapport-fran-kslas-oppna-forum-det-galler-livet-vart-levande-grona-kulturarv/.