Nytt på webbplatsen

Nytt på Böcker och Rapporter: Karin Svenssons Examensarbeten inom Trädgårdsingenjörs-programmet, 2004: Trädgårdsärt och trädgårdsböna, Kartläggning av de i Sverige marknadsförda sorterna 1850 – 1970 (pdf)

Bli medlem

Den som betalar medlemsavgift före 1/7 skall få årets nummer av SesamNytt; den som kommer som ny medlem 1/7 eller senare får nästkommande nummer och räknas som medlem för det kommande året och skall alltså inte betala någon ny medlemsavgift. Läs mer.

Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv

Den femte mars 2019 arrangerades ett öppet forum med titeln ”Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv” på KSLA i Stockholm. Nu finns diskussionerna från forumet samlade i en rapport. Läs nyheten på SLU, https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/5/rapport-fran-kslas-oppna-forum-det-galler-livet-vart-levande-grona-kulturarv/.