FOR:s projekt Grönare Trädgård

FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR) har påbörjat en kampanj, Grönare Trädgård, med målet att få en tydligare bild över fritidsodlingens generella miljöpåverkan med fokus på produktval. Som ett steg i projektet genomför FOR en undersökning med en webbenkät: https://sv.surveymonkey.com/r/webblank . Svara gärna!

Ny medlem?

Det händer att nya medlemmar betalar för inträde och undrar när de får bekräftelse. Vanligtvis uppdateras medlemsregistret varje lördag. Sedan postas välkomstpaketen i omgångar så det kan dröja ett par veckor efter det. Föreningen Sesam är en ideell förening där allt arbete görs frivilligt. Vi har ingen anställd eller kansli.

Lista dina fröer inför nästa års årsbok!

Här är det digitala dokumentet som du kan använda för att lista dina fröer inför nästa års årsbok. Skicka in senast den 10 november, så att årsboken blir klar i god tid. Kom ihåg att fylla i din medlemsnummer!

Ny Facebookgrupp ”Sesam Dalarna”

Vill du som Sesammedlem bli kallad till lokala träffar i Dalarna, gå då med i Facebookgruppen Sesam Dalarna. Bor du utanför länsgränsen är du också välkommen!Om du inte har Facebook skriv en rad med namn, medlemsnummer och e-postadress till agneta.magnusson(@)live.se, så får du information ändå.

När du betalar medlemsavgiften för 2020 …

När du betalar medlemsavgiften för 2020 kom ihåg att skriva din medlemsnummer. Om du inte hittar den, skriv namn och gärna ort. Utan nummer eller namn blir du inte avprickad!