Ärta – sådden

Att starta den 3 april är i tidigaste laget. Men det är bättre att vara tidig än sen. Ärter brukar om de får för mycket värme innan de etablerat ett rotsystem bli lite stressade och taniga. Detta märks mest på platser med försommartorka.

Bra om man redan från början skriver upp sortnamnet på pinnar. Dessa pinnar kan sedan följa sorten fram till tröskning.

Kratta såbädden jämn och mät ut var raden ska vara med ett snöre.

Sätt upp ett dubbelt nät med ungefär 40 cm mellan näten. Det räcker att nätet är ca 1 m högt. Pinnarna kan gärna vara högre.

Fyll mellanrummet med täckmaterial, ganska tjockt, så slipper du rensa ogräs där sedan.

Markera en rad på utsidan av näten, lägg ut ärterna med ca 7 cm mellanrum och tryck ner dem i jorden 2-3 cm. När man trycker ner ärterna så brukar skalet bli lite repat vilket underlättar för ärten att ta upp vatten. Att så ärter djupt är en fördel för då blir det ingen ögla som fåglarna tror är mask.

Fyll ärtfåran med jord och tryck till med krattan. Sätt ut skyltningen. Nu är sådden klar.

Sådd 3 april -> Första grodden 17 april -> Uppkomst 28 april ->
Etablering 12 maj -> Knopp 29 maj -> Blomning 10 juni ->
Ätmogna baljor 23 juni -> Skördeklart 17 juli -> Fortsatt skörd 2 augusti