Ärta – första grodden

Den 17 april börjar ärterna sticka upp ovan mark. Detta trots att vi hade en nattemperatur på minus 6 grader natten till den 16 april. Ärter är tåliga. Detta ärtskott är inte större än en cm men man kan se början till blad. Eftersom ärtan är djupsådd så blir det ingen krok utan skottet kommer rakt. Fåglarna är inte längre intresserade. Att så djupt fungerar om jorden är bra dränerad men sämre på en tät lerjord.

Föregående: 3 april Nästa: Uppkomst 28 april

Sådd 3 april -> Första grodden 17 april -> Uppkomst 28 april ->
Etablering 12 maj -> Knopp 29 maj -> Blomning 10 juni ->
Ätmogna baljor 23 juni -> Skördeklart 17 juli -> Fortsatt skörd 2 augusti