Ärta – etablering

Denna vår blev väldigt kall. Det har stått nästan helt stilla även om det också varit någon riktigt varm dag. Ärterna har förmodligen satsat på att bilda rötter istället för att växa på höjden. Nu har jag också sett att inte alla ärter har kommit vilket beror på att utsädet inte var det bästa. Bra utsäde har en tendens att bli sålt eller så ger jag bort. En stödsådd har därför behövts göras. Plantorna har också en antydan till att den lille randige varit framme. Dess riktiga namn är Randig ärtvivel och den gör väldigt typiska markeringar på bladen. Det ser ut som någon har roat sig med ett hålslag i bladkanterna. Oftast växer ärterna ifrån denna skadegörare som brukar hålla till vid jordytan.

Om värmen kommer nu så kommer också ogräset. Ärterna har lite känsliga rötter så ogräsrensning får inte ske för brutalt. Hacka inte för nära ärterna utan försök istället lossa ogräset för hand.

Föregående: Uppkomst 28 april Nästa: Knopp 29 maj

Sådd 3 april -> Första grodden 17 april -> Uppkomst 28 april ->
Etablering 12 maj -> Knopp 29 maj -> Blomning 10 juni ->
Ätmogna baljor 23 juni -> Skördeklart 17 juli -> Fortsatt skörd 2 augusti