Rikare Trädgård

Målet med projektet Rikare Trädgård är att öka kunskapen hos allmänhet och trädgårdsodlare om betydelsen av biologisk mångfald och hur denna kan gynnas i trädgården. Läs mer!