EU enkät för hobbyodlare

EU-kommissionen vill veta mer om fritidsodling inom EU för att få ett bättre beslutsunderlag för framtida lagstiftning gällande fröer och växtmaterial.

Viktigt att vi är många som svarar. Det bör ta ungefär 10 minuter att slutföra undersökningen. Gå till länken till undersökningen.