FOR:s projekt Grönare Trädgård

FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR) har påbörjat en kampanj, Grönare Trädgård, med målet att få en tydligare bild över fritidsodlingens generella miljöpåverkan med fokus på produktval. Som ett steg i projektet genomför FOR en undersökning med en webbenkät: https://sv.surveymonkey.com/r/webblank . Svara gärna!