Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv

Den femte mars 2019 arrangerades ett öppet forum med titeln ”Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv” på KSLA i Stockholm. Nu finns diskussionerna från forumet samlade i en rapport. Läs nyheten på SLU, https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/5/rapport-fran-kslas-oppna-forum-det-galler-livet-vart-levande-grona-kulturarv/.

Lämna ett svar