Årsboken 2021 med frölistan är utskickad

Årsboken med frölistan skickas ut i 2 omgångar, först till fröerbjudare. Årsboken 2021 är nu utskickad till alla medlemmar som betalade medlemsavgiften för 2021 senast den 19 februari.