Farmer’s pride

Farmer’s pride är ett EU-projekt där Nordgen är en av flera projektpartners.

Huvudmålsättningen för projektet är att etablera ett permanent europeiskt nätverk för in situ-bevarande av lantsorter och vilda kulturväxtsläktingar. För lantsorterna ingår bevarande på gårdar men även i hemträdgårdar. Grunden har nu lagts för ett sådant nätverk och för närvarande arbetas det med att bygga en koalition av stöd för dess etablering.

Nu finns det också möjlighet att nominera platser/områden för potentiell inkludering i nätverket. Nätverket är ännu inte etablerat så detta är bara en preliminär intresseanmälan. Det är den person som äger gården/trädgården som kan nominera sitt eget område.

Att nominera ett område innebär inga kostnader eller skyldigheter, men informationen om att en viss plats är nominerad kommer att synas på en publik hemsida.

Man nominerar genom att fylla i en kort enkät på hemsidan.

Information om nätverket hittar finns i den här pdf:n.

På https://more.bham.ac.uk/farmerspride/network/  hittar ni ännu mer information under ”Frequently asked questions”.

Är du intresserad av nätverket, vilket vi hoppas du är, så nominera gärna senast den 18 juni!