Lokala träffar

Det tillkommer lokala träffar då och då. Senast anmäld är i Sörmland lördagen den 7 september. Läs mer.

Bli medlem

Den som betalar medlemsavgift före 1/7 skall få årets nummer av SesamNytt; den som kommer som ny medlem 1/7 eller senare får nästkommande nummer och räknas som medlem för det kommande året och skall alltså inte betala någon ny medlemsavgift.
Läs mer.

Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv

Den femte mars 2019 arrangerades ett öppet forum med titeln ”Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv” på KSLA i Stockholm. Nu finns diskussionerna från forumet samlade i en rapport. Läs nyheten på SLU, https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/5/rapport-fran-kslas-oppna-forum-det-galler-livet-vart-levande-grona-kulturarv/.