Årsmöte den 7 november i Karlskoga

Föreningen Sesam håller årsmötet lördag den 7 november kl 12 i Karlskoga.

Plats: Karlskoga Folkhögskola, Rektor Lindholms väg 1, Karlskoga

Program:
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Presentation och visning
15.00 – 15.30 Fika
15.30 – 16.30 Årsmötesförhandlingar
16.30 – 17.30 Byte av fröer och odlingserfarenheter

Prel. 20.00 Middag i avskild del med eget kök på Karlskoga Folkhögskola.
Föreningen Sesam bjuder på lunch och fika. Kvällens middag bekostas av var och en som deltar.
Resa och logi: Resa och eventuellt boende ordnas av var och en. Det brukar vara en god idé att boka boende i god tid. För bokning av boende på Karlskoga Folkhögskola, kontakta gustaf.hult@karlskogafhs.se.

Anmälan och frågor ställs till Candi Martin, candi@landbo.se, 070-894 8135.
Anmäl er, helst via e-post, senast måndagen den 26 oktober!