Årsmöte den 16 november i Alnarp

Föreningen Sesam håller årsmötet lördag den 16 november kl 12 i Alnarp.

Plats: Den nordiska genbanken Nordiskt Genresurscenter (NordGen), Smedjevägen 3, Alnarp

Program:
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 NordGen – presentation och visning
15.00 – 15.30 Fika
15.30 – 16.30 Årsmötesförhandlingar
16.30 – 17.30 Byte av fröer och odlingserfarenheter

Prel. 20.00 Middag i Malmö/Lund på trevlig, bra restaurang med rimliga priser.
Föreningen Sesam bjuder på lunch och fika. Kvällens restaurangbesök bekostas av var och en som deltar.
Resa och logi: Resa och eventuellt boende ordnas av var och en. Det brukar vara en god idé att boka boende i god tid. Kanske finns det medlemmar i kringbygden som vill ta emot nattgäster? Det kan i så fall till exempel erbjudas i Facebook-gruppen.

Anmälan och frågor ställs till Olle Johansson, 070-669 07 88, olle.erik.johansson@gmail.com.
Anmäl er, helst via e-post, senast måndagen den 4 november!

Att åka dit:
Alnarp ligger ute vid Öresundskusten mellan Malmö och Lund.
Närmaste tågstation är Åkarp. Därefter en promenad på 2 km till Alnarp.
Se Skånetrafiken.
Från Malmö C buss 133 kl 10.40, anländer till Alnarp Kungsgårdsvägen kl. 10.56.
Från Lund C buss 139 kl 11.35 till Lomma där bussen byter nr till 133, kör
vidare och anländer Alnarp Kungsgårdsvägen kl 12.01.
Från busshållplatsen Alnarp Kungsgårdsvägen promenerar man ca 400 m på Smedjevägen till NordGens byggnad, entrén ligger på andra sidan byggnaden från vägen sett.
https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp