Årsboken med frölistan är utskickad

Årsboken med frölistan har skickats ut till medlemmarna. Här ser du frölistan i en sökbar pdf: Årsboken 2020 webbversion.