Frö för framtiden

Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

- fröodlarbok

- fröodling kort

- praktiska exempel

Bli medlem

Länkar

Vi i Föreningen Sesam vill sprida kunskapen om småskaligt uppförökande av köksväxtfrö. Därför erbjuder vi alla som är intresserade att köpa den nya handboken Frö för Framtiden. Går du med i föreningen så får du boken.

Boken är skriven av 13 erfarna fröodlare som på 223 sidor beskriver sina respektive specialområden.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Synpunkter på hemsidan?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

Ur innehållet:
Frö – vad är det?
Om planturval och plantantal
Korsningsrisker och isolationsmetoder
Tröskning, torkning och förvaring av fröer
Småskalig tröskning – ett lågprisalternativ
Hur få liv i gamla fröer
Förkulturer

Utöver detta finns 24 artpresentationer med både allmänna odlingsråd och hur man fröodlar arten. De flesta köksväxtarter som går att odla i Sverige ingår.

Kapitlet om selleri exemplifierar hur det kan se ut.

       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista