Odla eget frö

Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

- fröodlarbok

- fröodling kort

- praktiska exempel

Bli medlem

Länkar

'Jacobs cattle'. Foto: Agneta BörjesonDen största fördelen med egen fröodling är att du på detta sätt säkert får behålla din egen favoritsort. Det går inte att räkna med att någon annan gör det.

Fröodling tar inte stor plats. Med 5-10 kvadratmeter i ett varmt och soligt hörn i trädgården samt medlemskap i Sesam har du kommit långt på väg. Svårigheterna varierar, det beror på arten du vill fröodla. Men de allra flesta köksväxtslag som går att odla i Sverige går också att fröodla. Allt går att läsa i Sesams fröodlingbok.

I korthet går fröodling ut på att låta växterna blomma och sätta frö men eftersom vi vill behålla sorterna så är också skyddet mot korsbefruktning under blomning väsentligt.

Rödbetsblomma. Foto: Agneta BörjesonNyskördade fröärter. Foto: Micke Lundström
 

Äldre böcker och artiklar om fröodling:

Arrhenius, Johan Petter, 1877. Den svenske fröodlaren och frösamlaren: meddelanden till Sveriges landtbrukare och trädgårdsodlare. Stockholm: J. Arrhenii förl.

Föreningen Sesam, 1991. Introduktion till fröodling av köksväxter.

Gram, Hans, 1919. Köksväxternas fröodling. Bearbetad för svenska förhållanden av John Gréen. Stockholm: Sv. andelsförl.

Hyltén-Cavallius, G. 1918. Kort handledning i fröodling av våra viktigaste köksväxter. Lund: Carl Blom

Lundberg, Petter, 1775. Den swenska frö-samlaren. Stockholm

Lundén, Ossian, 1922. Fröodling av köksväxter i hemträdgården. Helsingfors: Föreningen Martha

Lyttkens, August, 1898. Om fröodling. Tidskrift för Landtmän 26. Lund: H.L.O. Winberg, N. Engström

Nilsson, Ernst, 1940. Köksväxtfröodling. Stockholm: Nordisk fotogravyr

Svenska lantmännens utsädesaktiebolag, 1918. Kort vägledning i trädgårdsfröodling. Malmö: Seiersen.

Tisell, J. H. 1895. Jordbruksarbetarens fröodling. Stockholm: Samson & Wallin.

Sesams fröodlingsbok
Frö för framtiden

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Synpunkter på hemsidan?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

 

       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista