Länkar och kontakter

 

Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Genbanker och institutioner mm

Nordiskt genresurscenter
Genbanken för nordiska fröförökade kulturväxter och potatis

POM
Programmet för odlad mångfald med inventeringar och nationell genbank för vegetativt förökat material

Norskt genresurssenter
Norges motsvarighet till POM

Genresursarbete i Danmark

Genresursarbete i Finland

Bevarandesorter
Jordbruksverkets sida om vilka sorter som är tillåtna att saluföra utsäde av som bevarandesorter

Amatörsorter
Jordbruksverkets sida om vilka sorter som är tillåtna att saluföra utsäde av som amatörsorter

EUs gemensamma sortlista

Vavilovinstitutet
Genbanken i ST Petersburg

Gatersleben
Genbank i Leipzig

Global Seed Vault
Frölagret i Svalbard för alla världens länder

Växtgenetiska fördraget
som antagits av FAO

CGRFA
Genetiska resurser i FAO

Bevarande- och odlarorganisationer

Fritidsodlingens riksorganisation.
Paraplyorganisation för många föreningar i Sverige

Föreningen Allkorn
odlar äldre spannmålssorter

Arche Noah
Bevarandeorganisation i Österrike

Seed Savers Exchange
Stor organisation i USA för bevarande av kulturväxtsorter

HDRA
Ekologiskt trädgårdssällskap i England som också arbetar med kulturväxtsorter

Maatianen
Finsk motsvarighet till Sesam

Frösamlerne
Dansk motsvarighet till Sesam

KVANN
Norges motsvarighet till Sesam. En intresseorganisation för att främja odlad mångfald

Pro Specie Rara
Schweizisk bevarandeorganisation

Kokopelli
Fransk motsvarighet till Sesam men även en internationell organisation

Réseau Semences Paysannes
En fransk odlarorganisation

A SEED Europe
En internationell kampanjorganisation som arbetar med direkta aktiviteter för miljö och demokrati.

Bioversity International
Organisation som stödjer forskning om odlad mångfald

European Agrobiodiversity Network
Andra länkar

Museer och trädgårdar

Trädgårdarna på Skansen.

Trädgårdarna i Vallby i Västerås.

Trädgårdarna i Gamla Linköping.

Museer och trädgårdar i Fredriksdal

Lapplands kulturbotaniska trädgård i Lycksele

De badande vännernas trädgård i Visby

 
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista