Sesams gesäller

Aktuellt

Om Sesam

- så arbetar vi

- bevarande

- åldermän

- gesäller

- fröbank

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Gesällen är den viktigaste kuggen i Sesams gemensamma bevarandearbete. Utan gesällerna så kan inte vår fröskatt i fröbanken uppdateras. Samtidigt kan gesällen ta del av fler spännande sorter än övriga medlemmar.

För att bli gesäll väljer du det växtslag du gillar att odla. Kontakta åldermannen i detta skrå för vidare instruktioner. Oftast behöver du göra ett litet prov innan du blir gesäll.

Spännande ärter från Dalarna. 'Biskopens', Sollerö', 'Rättvik' och Pelusk. Foto: Agneta Magnusson En kronärt 'Rosacrone'. Foto: Agneta Börjeson

Varje vår får du sedan en ny sort att fröodla. Du får en påse frö med ett sortnamn samt ett sortdokument du ska fylla i under säsongen. Sedan sår du och håller tummarna. Upp kommer plantor som du pysslar om, vattnar och gödslar och låter gå i frö. På senhösten kan du, om allt går väl, portionera frö i fröpåsar efter åldermannens instruktion och skickar dem tillbaka till åldermannen tillsammans med ifyllt sortdokument. Några frön får du lista i årsboken och dessutom får du en ny sort i ditt sortiment.

Om du odlar tvååringar, till exempel morötter, sker det här över två säsonger. På våren sår du på samma sätt som ovan. Första hösten lagrar du de rötter du tänkt fröodla på. Kommande vår planterar du ut de utvalda rötterna samt sår den nya sort du just fått av åldermannen. Den andra hösten skördas frö från första omgången och lagrar den andra osv.

Fröodling av Stensärt på 1920-talet. Örebro frö-, frukt- och blomsterhandel

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Synpunkter på hemsidan?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

'Sparlösa' mogna baljor. Foto: Agneta Börjeson.

       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista