Fröodling i korthet

Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

- fröodlarbok

- fröodling kort

- praktiska exempel

Bli medlem

Länkar

De allra flesta köksväxtslag som går att odla i Sverige går också att fröodla. En del sorter förutsätter att man tar på sig det extra arbetet med att dra upp plantor inomhus eller under glas på våren. Det tar i de flesta fall lite längre tid att nå fram till mogna frön än till det som är attraktivt att äta och därför är det bra att starta tidigt.

För 2-åriga växter, dvs de som blommar först andra året, är det en stor fördel om det finns ett bra lagringsutrymme för rötterna eller rotstockarna. En kall matkällare eller ännu hellre en jordkällare är utmärkt förvaringsplats.

För korsbefruktade grödor måste det finnas ett visst avstånd till fröodling av samma art. För självbefruktande grödor behöver man inte tänka på avstånd på samma sätt.

'Agnes' målla i olika stadier. Foto: Agneta Börjeson.

Välj sorttypiska plantor att fröodla på. Enstaka avvikare bör inte komma med, då kan sorten förändras. Varierar utseendet mellan individerna inom sorten bör också fröodlingen motsvara denna variation om du inte vill renodla en viss karaktär. Men gör du sådana urval är du på väg att förädla fram en ny sort.

Låt fröerna mogna på plantorna på växtplatsen så långt detta är möjligt. Vid risk för till exempel frost, skadedjur eller mögel så kan det vara bättre att ta in hela plantan på slutet för eftermognad. Tröska fröet när frösamlingarna, kapslarna eller baljorna är ordentligt torra. Förvara alltid fröet torrt och helst kallt.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Synpunkter på hemsidan?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

'Agnes' målla i frö. Foto: Agneta Börjeson.

       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista