Sesams fröbank

Aktuellt

Om Sesam

- så arbetar vi

- bevarande

- åldermän

- gesäller

- fröbank

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Sesams fröbank består av två frysar. I dessa ligger uppförökningar av frö från Sesams gesäller som gjorts under åren. Fröbankens uppgift är att fungera som en säkerhet om något händer med skråkistan som finns hos åldermännen.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Synpunkter på hemsidan?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

Cikoriafrö. Foto: Rainer Hertel

Gotländsk haverot. Foto: Rainer Hertel

Gotländsk haverot. Foto: Rainer Hertel

Fröbanken har en ansvarig person som ska se till att fröna klarar långtidsförvaring, att det finns ett system för att hitta fröerna samt att anmäla till fröbanksregistret om vad som finns. Påsarna ska vara märkta med art, sort, fröodlingsår och odlare. I dagsläget är fröbanksansvarig också ansvarig för registret. Registret ska finnas tillgängligt för alla som arbetar inom bevarandeorganisationen och styrelsen.

Fröbanksansvarig, för närvarande M236, får endast lämna ut frö efter beslut av styrelsen, eller till en av styrelsen utsedd person, till exempel åldermännen.

       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista