Fröodling, exempel

Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

- fröodlarbok

- fröodling kort

- praktiska exempel

Bli medlem

Länkar

 

 

Sesams fröodlarbok är föreningens huvudkälla till kunskap om småskalig fröodling. Boken kan ibland behöva kompletteras med bilder. Därför kommer vi att efterhand lägga ut exempel på fröodling även på hemsidan. Idag finns exempel på ärter och betor.

Ärter Pisum sativum

Beta och mangold Beta vulgaris

 
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com