Bevarande

Aktuellt

Om Sesam

- så arbetar vi

- bevarande

- åldermän

- gesäller

- fröbank

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

'Gränsrova'. Foto: Rainer HertelSorter av äldre ursprung utgör en stor kulturskatt. Ofta bär sorterna på en egen historia. Lokala sorter kan ibland vara anpassade efter det klimat och den jordmån där de utvecklats. Men även nyare sorter kan vara värda att odla då de bidrar med variation i smak, färg och form.

Det är variationen av både gamla och nyare sorter som Sesam vill bevara och utnyttja. Äldre sorter har en särställning och Sesam gör en stor kulturhistorisk gärning genom att fortsätta att använda och odla utsäde av dessa. Visserligen har det nu blivit möjligt att få in en del sorter på EU:s sortlistor som bevarandesorter eller amatörsorter men det är ändå långt kvar tills att sorterna finns på marknaden.  Men det stora antalet sorter kommer aldrig att bli godkända. Den stora mångfald som Sesam värnar om finns helt enkelt ingen ekonomi i för stora utsädesodlare och fröfirmor. Sesam har trots detta gjort ett försök och, genom en donation, sett till att kålroten 'Bjursås' blivit godkänd.
 

Sesam och lagstiftningen

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Synpunkter på hemsidan?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

  'Svedjerova från nordvästra Värmland'. Foto: Agneta MagnussonBlommande rova 'Purple top trap leaf'. Foto: Agneta Börjeson  
       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista