Utplantering och plantutveckling

Betorna planteras ut tidigt på våren. För att skydda mot frost kan man täcka över med fiberduk. Plantera dem med bladfästet jäms med markytan i en grupp. Tänk på att fröställningarna kan bli omfångsrika så sätt dem med ca 30 cm:s mellanrum.

Foto Börjes Borgström. Utplantering av fröröter

Efterhand som fröställningarna växer behöver de stöttas upp så de inte ramlar omkull.

Foto Börje Borgström. Blommorna behöver stöd

Nedan visas hur blomman ser ut

Foto Börje Borgström. Blomma i närbild