Frösådd

Fröna sås med ett mellanrum på 3-8 cm i 30-50 cm radavstånd på ett djup av 2 cm. Tid för frösådd varierar beroende på odlingszon och klimat.
De betor som ska lagras över vintern kan frösås senare så de inte blir för stora och hårda. Maj-juni kan vara bra tid.
För ätplantor kan man så tidigare om jorden är varm.

Ett mera kontrollerat sätt för att få fina plantor är att förkultivera dem i växthus. När de är ca 5 cm höga kan de lätt utplanteras.

Foto Börje Borgström. Utplantering av småplantor