Åldermän

Aktuellt

Om Sesam

- så arbetar vi

- bevarande

- åldermän

- gesäller

- fröbank

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Nätgurka 'De Sikkim'. Foto: Rainer HertelI den organiserade uppförökningen kallas de som ansvarar för uppförökningen för åldermän. Växtslagen är indelade i 25 olika skrån som var och en leds av en ålderman.

Åldermannen sköter det administrativa arbetet med fördelning och utskick av frö inom sitt skrå. Fröna är av sorter som hålls i Sesams gemensamma fröbank, och som behöver föryngras, eller nyinkomna sorter som är intressanta att uppföröka och spara inom Sesam. Åldermannen tar sedan emot gesällens resultat i form av sortdokumentation och frö. Dessa frön skickas dels vidare till fröbanken och resten sparas i skråkistan som förvaras av åldermannen.

Åldermännen ger också råd om fröodling till gesäller och medlemmar och letar efter sorter som är bevarandevärda på på genbanker, andra organisationer eller hos privatpersoner.  Vartannat år brukar alla åldermännen träffas och diskutera gemensamma frågor.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Synpunkter på hemsidan?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

 

Gurkblomma. Foto: Rainer Hertel. 'Arboga'. Foto: Agneta Börjeson

 
       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista