Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Aktuellt

Beställ Sesams jubileumsnummer

Nytt på webben. Praktiskt exempel på fröodling av Beta vulgaris

Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Hemsidan. Synpunkter eller tips?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

Fröodlingskurser

Stockholm, teori, start 12 april

Nybörjarkurs i Falun
den 14 april

Nybörjarkurs i Falun
den 21 april

Njurunda den 5 maj och Sundsvall den 6 maj

Träffar

Skåne den 29 april hos M2735

Skåne den 9 juni hos M236

Östergötland den 17 juni Harstorp

Östergötland den 11 augusti Motala

Övrigt

Efterlysning av vitkålssorten 'Vesternorrland'

Länkar om främmande arter

Sesammedlemmar har fått hedersomnämnande av kålrotsakademien

 

Följ en ärtfröodlings utveckling

Skaffa ett frösåll som underlättar frörensningen

Böcker och rapporter

Sesams frödlingsbok

Ny bok om Trädgårdsodling i Dalarna författad av M1947.

En bok om spannmål, främst lantsorter, författad av M430 finns att köpa.

Fler rapporter och böcker

"En kåhltäppa eij at räkna: Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem" är en avhandling om 1700-talets kålgårdar. Detta tidigare ganska outforskade område har nu blivit belyst av M558.

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 har sammanställts av M307.

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

Sesam är medlem i fritidsodlingens riksorganisation. FOR har gratis trädgårdsrådgivning.

       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista