Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Aktuellt

Nordiska trädgårdar 22-25 mars

Beställ Sesams jubileumsnummer

Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Hemsidan. Synpunkter eller tips?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

Träffar

Stockholmsträff hos M257
klockan 18.00, den 11 januari

Östgötaträff hos M922
klockan 14.00, den 27 januari

Skaraborgsträff i Moholm
klockan 14.00 den 27 januari

Sesamträff i Skåne hos M1186,
klockan 14.00, den 4 februari

Västerbottenträff hos M3319
klockan 10.30, den 24 februari

Fröodlingskurser

Nybörjarkurs i Norrtälje
den 17 februari

Nybörjarkurs i Linköping
den 3 mars

Fortsättningskurs i Linköping
4 mars

Nybörjarkurs i Falun
den 14 april

Övrigt

Efterlysning av vitkålssorten 'Vesternorrland'

Länkar om främmande arter

Sesammedlemmar har fått hedersomnämnande av kålrotsakademien

 

Följ en ärtfröodlings utveckling

Skaffa ett frösåll som underlättar frörensningen

Böcker och rapporter

Sesams frödlingsbok

En bok om spannmål, främst lantsorter, författad av M430 finns att köpa.

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 har sammanställts av M307.

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

"En kåhltäppa eij at räkna: Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem" är en avhandling om 1700-talets kålgårdar. Detta tidigare ganska outforskade område har nu blivit belyst av M558.

Sesam är medlem i fritidsodlingens riksorganisation. FOR har gratis trädgårdsrådgivning.

FOR ordnar rådgivningsgatan, de öppna föredragen samt yrkesseminarierna på Nordiska trädgårdar

       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista