Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Aktuellt

Pris till Föreningen Sesam för bevarandet av trädgården och åkerns mångfald

Kallelse till årsmöte 17 nov 2018. Göteborgs botaniska trädgård. Botanhuset.

Lista dina fröer till vårens medlemserbjudanden

Så här hanteras medlemsuppgifterna (gdpr)

Beställ Sesams jubileumsnummer

Praktiskt exempel på fröodling av Beta vulgaris

Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Hemsidan. Synpunkter eller tips?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com


 

 

 

Övrigt

Efterlysning av vitkålssorten 'Vesternorrland'

Länkar om främmande arter

 

Följ en ärtfröodlings utveckling

Skaffa ett frösåll som underlättar frörensningen

Böcker och rapporter

Sesams frödlingsbok

Kulturarvsväxter för framtidens mångfald, en ny bok om kulturarvet bland våra vegetativt förökade växter.
Läs recension av M236

Bok om Trädgårdsodling i Dalarna författad av M1947.

Fler rapporter och böcker

Spannmål - Svenska lantsorter ger en bakgrundshistoria över spannmålsodlingen i Sverige, beskriver svenska lantsorter av spannmål som finns bevarade samt diskuterar vad de kan ha för betydelse i framtiden. Författad av M430.

"En kåhltäppa eij at räkna: Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem" är en avhandling om 1700-talets kålgårdar. Detta tidigare ganska outforskade område har nu blivit belyst av M558.

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 har sammanställts av M307.

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

Sesam är medlem i fritidsodlingens riksorganisation. FOR har gratis trädgårdsrådgivning.

       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista