Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Aktuellt

Dags att betala medlemsavgiften

Dags at lista dina fröer till årsboken

Beställ Sesams jubileumsnummer

Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Hemsidan. Synpunkter eller tips?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

Träffar

Sesamträff i Skåne hos M1186,
klockan 14.00, den 4 februari

 Övrigt

Efterlysning av vitkålssorten 'Vesternorrland'

Länkar om främmande arter

Sesammedlemmar har fått hedersomnämnande av kålrotsakademien

Följ en ärtfröodlings utveckling

Skaffa ett frösåll som underlättar frörensningen

Böcker och rapporter

Sesams frödlingsbok

En ny bok om spannmål, främst lantsorter, författad av M430 finns nu att köpa.

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 har sammanställts av M307.

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

"En kåhltäppa eij at räkna: Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem" är en avhandling om 1700-talets kålgårdar. Detta tidigare ganska outforskade område har nu blivit belyst av M558.

Sesam är medlem i fritidsodlingens riksorganisation. FOR har gratis trädgårdsrådgivning.

   
       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista